AFIR

Jak wpłynie na rozwój elektromobilności?

W kwietniu 2024 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR – Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure). Nowe przepisy mają na celu gęstsze rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów bateryjnych i tankowania wodorem.

E-MobiLNOŚĆ
Data publikacji: 18 grudnia, 2023

W kwietniu 2024 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR – Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure). Nowe przepisy mają na celu gęstsze rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów bateryjnych i tankowania wodorem.

„Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości obywatele będą mogli ładować elektryczne auta tak łatwo, jak tankują dziś auta spalinowe”

Raquel Sanchez Jimenez, hiszpańska minister transportu, mobilności i agendy miejskiej

AFIR

AFIR zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zgodnie z nowym przepisem planowane jest znaczne poszerzenie sieci infrastruktury obsługującej paliwa alternatywne w całej Europie, co przyspieszy rozbudowę stacji ładowania i tankowania wodorem.

Rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych staje się coraz bardziej kluczowy, a Unia Europejska podejmuje kroki w celu zwiększenia liczby stacji ładowania i tankowania. „Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości obywatele będą mogli ładować elektryczne auta tak łatwo, jak tankują dziś auta spalinowe” – skomentowała Raquel Sanchez Jimenez, hiszpańska minister transportu, mobilności i agendy miejskiej.

ŁADOWARKI CO 60 KM

AFIR zakłada, że w ciągu najbliższych lat znacząco wzrośnie liczba publicznych punktów ładowania w miastach i przy autostradach w całej Europie. Do 2025 roku planuje się rozmieszczenie ładowarek co 60 km wzdłuż kluczowych tras transportowych Unii Europejskiej (czyli wzdłuż tzw. sieci bazowej TEN-T).

Rozporządzenie nakłada także obowiązek zwiększenia mocy ogólnodostępnych stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód elektryczny. Nowe normy będą wynosić 1,3 kW dla pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) i 0,8 kW dla hybryd typu plug-in (PHEV). Dodatkowo do 2025 roku stacje ładowania muszą posiadać moc co najmniej 400 kW, a od 2027 roku – 600 kW. Wprowadzono również wymóg wyposażenia stacji w terminale płatnicze i zapewnienie transparentności cen.

stacje wodorowe
co 200 km

W przypadku stacji tankowania wodorem AFIR nakłada obowiązek rozmieszczenia ich co 200 km do końca 2030 roku, również wzdłuż sieci bazowej TEN-T. Dodatkowo każdy węzeł miejski musi być wyposażony w ogólnodostępną stację tankowania wodorem, projektowaną do minimalnej przepustowości 1 tony wodoru dziennie, pod ciśnieniem 700 barów.

Zapisy rozporządzenia AFIR mają na celu wspieranie rozwoju elektromobilności i przyspieszenie dekarbonizacji sektora transportowego. Stanowi ono część pakietu Fit for 55 (z ang. Gotowi na 55), który ma dostosować unijne prawodawstwo do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane we wrześniu i wejdzie w życie w kwietniu 2024 roku, obowiązując we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności implementacji.

 

Najnowsze artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz biuletyn na LinkedIn