Hydrogen

ALLIANCE

Solaris na Forum Europejskiego Sojuszu Czystego Wodoru

Prezes Javier Iriarte uczestniczył w 6. Forum Europejskiego Sojuszu Czystego Wodoru, które odbyło się w La Maison du Bois w Brukseli. Wziął udział w panelu otwarcia, podczas którego wygłosił oficjalne oświadczenie jako reprezentant branży mobilności. Wydarzenie zgromadziło kluczowych interesariuszy, w tym przedstawicieli członków Sojuszu Czystego Wodoru oraz Komisarza Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego, Thierry’ego Bretona.

e-mobility
Data publikacji: 1 sierpnia, 2023

Europejski Sojusz na Rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance) to inicjatywa Komisji Europejskiej uruchomiona w 2020 roku. Jej celem jest przyspieszenie do roku 2030 działań na rzecz produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa produkowanego z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Solaris jest reprezentantem stolika poświęconego mobilności. Wspólnie z innymi podmiotami, wspieramy wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie tranzycji energetycznej UE w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

Podczas otwarcia 6. Forum Europejskiego Sojuszu Czystego Wodoru zatytułowanego „Dlaczego gospodarka wodorowa w UE zapewni konkurencyjność przemysłu w Europie?” Javier Iriarte, miał zaszczyt wygłosić przemówienie inauguracyjne jako przedstawiciel Stolika ds. Mobilności (Mobility Roundtable).

Dostępność infrastruktury i samego paliwa oraz cena dla końcowego klienta stanowią obecnie jedno z największych wyzwań.

Javier Iriarte podkreślił znaczenie bezemisyjnej mobilności opartej na wodorze jako paliwie przyszłości. Jego oświadczenie spotkało się z uznaniem uczestników, podkreślając istotną rolę wodoru w osiągnięciu zrównoważonej i konkurencyjnej przemysłowej przestrzeni w Europie.

Pełna treść oświadczenia

„Podczas dzisiejszego forum mam wielką przyjemność reprezentować Stolik ds. Mobilności. Nasz round table łączy ponad 50 firm, obejmujących zarówno start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i światowych liderów, reprezentujących prawie cały ekosystem związany z mobilnością ludzi i towarów.

Aktywnie uczestniczymy w planowaniu, wdrażaniu i dostarczaniu pojazdów zasilanych wodorem oraz innych innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie transportu na rynek europejski, ale także wykraczający poza jej granice. Nasza firma dostarcza już setki pojazdów zasilanych wodorem do wielu lokalizacji, przyczyniając się do postępu w dziedzinie bezemisyjnej mobilności w Europie.

Po pierwsze: regulacje prawne i standaryzacja dla pojazdów i infrastruktury, wraz z ramami wsparcia finansowego, są kluczowe dla przyspieszenia i wdrożenia praktycznych rozwiązań transportowych. Dostępność infrastruktury i samego paliwa oraz cena dla końcowego klienta stanowią obecnie jedno z największych wyzwań. Rozwój infrastruktury odgrywa kluczową rolę we wspieraniu mobilności wodorowej. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, konieczne jest zwiększenie inwestycji w infrastrukturę. Szczególnie istotne jest utworzenie wielofunkcyjnych stacji tankowania wodoru zdolnych obsługiwać różne rodzaje transportu. Według danych EAFO, na koniec 2021 roku Unia Europejska miała zaledwie 136 punktów tankowania wodoru!

Z perspektywy mobilności drogowej i kolejowej, rozwiązania technologiczne są już dostępne dzisiaj, nie tylko na poziomie programów pilotażowych, ale również regularnie funkcjonujących rozwiązań komercyjnych, takich jak ogniwa paliwowe – doskonałym przykładem jest tu transport publiczny.

Po drugie: koszt 1 kg wodoru w określonej klasie czystości. Wodór jako paliwo ma stosunkowo wysoką cenę w porównaniu do innych rozwiązań i wciąż daleko mu do konkurencyjności. Szczególnie w przypadku, gdy nie można liczyć na różne rodzaje dotacji i funduszy, zarówno na zakup środków transportu, jak i na zakup samego paliwa.

Na koniec: niezwykle istotną kwestią jest także decyzja, o jakim rodzaju wodoru mówimy. Jak wiemy, wodorowi przypisuje się kolory w zależności od metody produkcji: szary, zielony, niebieski, a nawet różowy. Istotne pytanie brzmi, czy powinniśmy skupić się tylko na zielonym wodorze, czy też, przynajmniej w fazie przejściowej, dopuścić i wpierać także produkcję i dystrybucję wodoru szarego lub niebieskiego – co obecnie ma miejsce w większości realizowanych projektów.

Ekosystem wodorowy stanowi unikalną szansę dla Europy. Nie możemy sobie pozwolić na bycie w tyle w dziedzinie technologii i gospodarki wodorowej w przyszłości. Innowacje technologiczne są sercem europejskiego przemysłu, a my ponosimy odpowiedzialność za przewodzenie tej transformacji dla naszych przyszłych pokoleń. I w tym celu potrzebujemy holistycznej współpracy wszystkich interesariuszy i instytucji."

Najnowsze artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz biuletyn na LinkedIn